Veiligheidsregio Utrecht

VRU – VRU Brandweer – Brandweervereniging
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

De Veiligheidsregio Utrecht heeft een regionale brandweerorganisatie die niet alleen branden blust, maar ook moet voorkomen door te adviseren over brandpreventie. Het bestuur van een veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het functioneren van de regionale brandweer.

De brandweervereniging is de personeelsvereniging van het brandweerkorps. De vereniging staat formeel los van de Veiligheidsregio en de Regionale Brandweer en wordt door de leden zelf geleid. De meeste manschappen van het korps zijn lid van de vereniging. Zeer belangrijk voor het brandweerwerk is dat je blindelings op elkaar kunt vertrouwen. Naast dat de brandweerlieden veel met elkaar oefenen, worden er activiteiten met elkaar georganiseerd. De vereniging verzorgt de saamhorigheid door o.a. het organiseren van activiteiten voor de korpsleden, hun gezin en oud-leden. Zo leer je elkaar ook onder andere omstandigheden kennen.

AVG

Wij respecteren vanzelfsprekend uw privacy en doen er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactformulieren en nieuwsbrief (mailchimp)

Wij maken gebruik van de service van Mailchimp om oudgedienden (collega’s die niet meer bij de brandweer zitten op onze post) geïnformeerd te houden over dingen die spelen op de post die voor hun interessant zijn. De emails die voortkomen vanuit mailchimp (let op, je moet eerst zelf toestemming geven daarvoor) hebben altijd de mogelijkheid te un-subscriben.

Bij het gebruik van contactformulieren, wordt de informatie naar een email adres gestuurd. Deze contactinformatie zal verder niet worden opgeslagen tenzij met jouw uitdrukkelijke toestemming. Denk hierbij aan het plaatsen van personen op een wachtlijst. Indien gewenst, kunnen wij je informatie altijd verwijderen.

Informatie aan derden

Wij maken gebruik van de services van Mailchimp. De privacy voorwaarden en reglementen van mailchimp zijn hierdoor van toepassing. Je kunt deze hier vinden: Mailchimp

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt. Het gaat hier om zogenaamde functionele en analytische cookies.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij je op onze website om je gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je je aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:
• de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
• het tijdstip en de duur van uw bezoek;
• foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wij gebruiken op onze website geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Rechten

Indien gewenst kun je ons altijd benaderen met de vraag welke informatie wij van je in bezit hebben en wat wij ermee doen. Als je wilt dat we die informatie verwijderen, dan geven we daar natuurlijk direct gehoor aan.

Fotos, Videos en Links

Wij handelen naar eer en geweten. Mocht het nu voorkomen dat er fotos op onze website staan waarvan je denkt dat deze onder jouw eigendom vallen, laat het ons dan direct weten, dan lossen we dit samen op.

Disclaimer

Brandweervereniging Brandweer Post Amersfoort Noord verleent u hierbij toegang tot https://www.brandweeramersfoortnoord.nl (hierna: website). Brandweervereniging Brandweer Post Amersfoort Noord publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Brandweervereniging Brandweer Post Amersfoort Noord behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Brandweervereniging Brandweer Post Amersfoort Noord spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Brandweervereniging Brandweer Post Amersfoort Noord. De informatie sluit niet uw eigen verantwoordelijkheid uit ten aanzien van een (brand)veilige inrichting en gebruik van uw leefomgeving.
De Brandweervereniging Brandweer Post Amersfoort Noord wil u erop wijzen dat zij u zo goed en volledig mogelijk wil informeren. Dat betekent echter niet dat de informatie op de Website uitputtend is.
De aard van de Website is om u te informeren, u kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de door Brandweervereniging Brandweer Post Amersfoort Noord op de Website gepubliceerde informatie. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Brandweervereniging Brandweer Post Amersfoort Noord nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De Brandweervereniging Brandweer Post Amersfoort Noord kan tevens nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor de manier waarop andere websites verwijzen of hyperlinken naar deze Website of informatie van de Website gebruiken.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Brandweervereniging Brandweer Post Amersfoort Noord. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Als u onduidelijkheden of onjuistheden op de Website van de Brandweervereniging Brandweer Post Amersfoort Noord aantreft horen wij dat graag, daardoor geeft u ons de kans om de Website te verbeteren.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.